Créme de la Cicci - en personlig blandning Tillbaka till startsidan

FunderingarVem är Cicci?FamiljenMina hemtrakterSkrivetBlandatMedia och KommunikationÄldreomsorg och vårdNatur& MiljöTrädgård

ISMER

Anteckningar till ett prov av CICCI  JOHANSSON SVENSKA B KOMVUX 1996

EXPRESSIONISM (L: 268+393)

OPPOSITION MOT DEN REALISTISKA OCH DEN NATURALISTISKA KONSTEN. VARJE KONSTYTTRING DÄR DET STARKA KÄNSLOINNEHÅLLET TENDERAR ATT SPRÄNGA DEN GIVNA RAMEN.

 PARIS VID SEKLETS BÖRJAN MED MATISSE FÄRGSTARKA KONST.

TYSKLAND TYPISK EFTERKRIGSFÖRETEELSE SUGGESTIVT TOLKANDE AV ETT ANSPÄNT SJÄLSTILLSTÅND. FÖRETRÄDARE: DRAMATIKER; KAISER, TOLLER, TEATER; REINHARDT

SVERIGE FÖREBÅDADES AV STRINDBERGS SENARE DRAMATIK. SKÅDESPEL AV PÄR LAGERQVIST & HJALMAR BERGMAN.

FINLAND  MODERNISTISK LYRIK OCH BIRGER SJÖBERGS KRISER OCH KRANSAR

FUTURISM

PROKLAMERAD I ITALIEN 1909 AV SKALDEN MARINETTI  DEN VILLE ÅTERGE NUETS KAOTISKA MÅNGFALD, FÖRHÄRLIGA TEKNIKEN, FARTEN, KRIGET OCH REVOLUTIONEN.

RYSSLAND MAJAKOVSKIJ 1917 RYSKA REVOLUTIONEN ”PROLETARIATETS KONST” FÖRLORADE SIN STÄLLNING SOM DETTA DÅ DET VISADE SIG ATT MASSORNA INTE FÖRSTOD

DADAISM

SCHWEIZ UNDER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET, LANDSFLYKTIGA KONSTNÄRER OCH FÖRFATTARE. PROTESTRÖRELSE MOT KRIGET, DUBBELMORALEN I DET ETABLERADE SAMHÄLLET OCH TRADITIONERNA I KONST OCH LITTERATUR. SLOG PÅ MÅFÅ UPP ”DADA” I EN FRANSK ORDBOK, DET ÄR BABYSPRÅK OCH BETYDER HÄST. DE VILLE ATT KONSTEN OCH LITTERATUREN SKULLE VARA OMEDELBARA OCH BYGGA PÅ STUNDENS INGIVELSE  ”TANKEN FÖDS I MUNNEN” SA TRISTAN TZARA EN AV RÖRELSENS GRUNDARE, FRÅN RUMÄNIEN. ARBETADE MED SPONTANA FORMER; IMPROVISERADE KABARÉER OCH KLOTTER. DERAS DIKTER BESTÅR AV OBEARBETADE INFALL, IBLAND AV LJUDDIKTER SOM MÅSTE LÄSAS HÖGT FÖR ATT GÖRA VERKAN.

SURREALISM

DIKT; SISTA POSTGÅNGEN, AV ANDRÉ BRETON, GRUNDARE AV SURREALISMEN. BYGGER PÅ DADAISMEN UPPSTOD I PARIS 1920 CA. INSPIRATION FRÅN SIGMUND FREUDS TEORIER OM MÄNNISKANS OLIKA SKIKT, ÖVERJAGET OCH DET UNDERMEDVETNA. ÖVERJAGET ÄR CENSURMYNDIGHET FÖRTRÄNGER OBEHAGLIGA MINNEN OCH OPASSANDE DRIFTER TILL DET UNDERMEDVETNA, DYKER UPP IGEN I VÅRA DRÖMMAR. S. VILLE UTFORSKA SAMBANDET MELLAN DET VAKNA VARDAGSLIVET OCH DRÖMMENS VÄRLD. ”EN FRAMTIDA FÖRENING AV DE TILL SYNES MOTSTRIDIGA  TILLSTÅNDEN DRÖM OCH VERKLIGHET, I ETT SLAGS ABSOLUT REALITET, EN SURREALITET (ÖVERVERKLIGHET) OM MAN KAN ANVÄNDA ETT SÅDANT UTTRYCK” SOM DET STOD I ETT PROGRAM SOM BRETON GAV UT 1924. ARBETADE MED AUTOMATISK SKRIFT, HYPNOS. EJ LOGISK UPPBYGDA DIKTER, FÖRSÖKTE EFTERLIKNA DRÖMMENS FORM, LETADE EFTER MENING I DET SKENBART MENINGSLÖSA. DJÄRVT BILDSPRÅK FÖRBRYLLANDE SAMMANSTÄLLNING AV ORD OCH BILDER, MÅNGTYDIGHET MED STARK ASSOCIATIONSLADDNING. LÄSARE HAR FULL FRIHET ATT TOLKA DIKTEN SOM DE VILL.

SOCIALREALISM

EN FÖRFATTARKONGRESS I MOSKVA FASTSLOG  RIKTLINJER FÖR  LITTERATUREN I SOVJET EFTER REVOLUTIONEN. DEN SKULLE SKILDRA DET NYA SOCIALISTISKA SAMHÄLLET REALISTISKT OCH I EN POSITIV ANDA. STALIN KALLADE FÖRFATTARNA ”MÄNNISKOSJÄLENS INGENJÖRER” DERAS FRÄMSTA UPPGIFT VAR ATT UPPMUNTRA OCH UPPFOSTRA MASSORNA. FÖRLAMANDE FÖR DEN SOVJETISKA LITTERATUREN ROMANERNA BLEV GLÄTTADE OCH IDYLLISERANDE SKILDRINGAR DÄR DE STORA PROBLEMEN SOPADES UNDER MATTAN. VÄST KALLADE DEM ”TRAKTORROMANER” DE SOM TROTSADE PARTILINJEN BLEV UTESLUTNA, FICK PUBLICERINGSFÖRBUD, FÄNGSLADES, SPÄRRADES IN I ARBETSLÄGER ELLER AVRÄTTADES.

BORIS PASTERNAK (1890-1960) TILLHÖRDE MAJAKOVSKIJS KRETS. FÖRSTA DIKTSAMLINGEN 1914. UNDER 30-TALET ÖVERSATTE HAN OCH SKREV NÅGRA BÖCKER SOM INTE STÖTTE SIG MED PARTILINJEN MEN HELLER INTE VAR NÅGON TRAKTORLITTERATUR. I SLUTET AV 30-TALET BÖRJADE HAN SKRIVA DOKTOR ZJIVAGO(1957) UPPLEVDE ALDRIG NÅGON RYSK UPPLAGA SKILDRAR RYSK HISTORIA 1905-1950-TALETS MITT. HUVUDPERSONEN KAN INTE SJÄLV STYRA NÅGOT UTAN FÖLJER BARA STRÖMMEN MEN BOKEN ÄR ÄNDÅ EN HYLLNING TILL DET OKUVLIGA LIVET. P. FICK NOBELPRIS MEN FICK TACKA NEJ.

JEVGENIJ JEVTUSJENKO (F 1933) BABIJ JAR EN DIKT FRÅN 1961, I DEN PROTESTERAR J MOT NAZISMENS OCH ANTISEMITISMENS BEHANDLING AV JUDARNA.  

EXISTENSIALISM

MAN FÖDS MED EXISTENS MEN FÅR SJÄLV FYLLA LIVET MED ESSENS, INNEHÅLL. INNEHÅLL BLIR DET MED HANDLINGAR. FRI ATT HANDLA - VARKEN ARV ELLER MILJÖ BESTÄMMER  HUR, FINNS INGEN GUD SOM BESTÄMMER HUR MAN SKALL BETE SIG. TILLVARON ÄR ABSURD MEN DEN FÅR MENING GENOM FRIHETEN ATT HANDLA.

SÖREN KIERKEGAARD

JEAN-POUL SARTRE, ÄCKLET (1938) HANDLAR OM EN FORSKARE SOM UPPLEVER LIVET MENINGSLÖST SÅ STARKT ATT HAN KÄNNER ÄCKEL OCH INTE ORKAR FORTSÄTTA SIN PÅGÅENDE UNDERSÖKNING

SIMONE DE BEAUVOIR ESSÄBOKEN ”DET ANDRA KÖNET” (1949-50) DEN TAR UPP KVINNANS STÄLLNING I SAMHÄLLET FÖRR OCH NU, KOM ATT BETYDA OERHÖRT MYCKET FÖR DEN KVINNORÖRELSE SOM VÄXTE FRAM PÅ 60-TALET.

UPPSTOD STRAX FÖRE ANDRA VÄRLDSKRIGET, PÅVERKADE FLERA FÖRFATTARGENERATIONER EFTER KRIGET

ABSURDISM

UPPSTOD I FRANKRIKE EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET. LÄR UT ATT LIVET ÄR MENINGSLÖST, CITAT, IONESCO; VÄRLDEN INNEBÄR GRYMHET, GRYMHET, TOMHET, SKUGGLIKHET OCH FULT MENINGSLÖST HAT” A. FÖRSÖKER GESTALTA  MENINGSLÖSHETEN GENOM ATT PLACERA HUVUDPERSONERNA I GROTESKA OCH FÖRNEDRANDE SITUATIONER. DIALOGERNA SPEGLAR MÄNNISKORNAS OFÖRMÅGA ATT NÅ KONTAKT MED VARANDRA. REPLIKERNA HAR SÄLLAN SAMMANHANG, PERSONERNA FÖR INGET SAMTAL UTAN VAR OCH EN FRAMFÖR SIN EGEN MONOLOG. MEN TYSTNADEN SPELAR OCKSÅ EN STOR ROLL; PJÄSERNA INNEHÅLLER MÅNGA PAUSER OCH AVSNITT MED STUMT SPEL. MÄNNISKAN REDUCERAS DÄRIGENOM YTTERLIGARE HON HAR INTE ENS ETT EGET SPRÅK. TROTS DETTA ÄR DE UNDERHÅLLANDE DÅ DE OFTA INNHÅLLER ORDLEKAR, VITSAR, FARSARTADE PANTOMIMER OCH CRAZYSEKVENSER A LA BRÖDERNA MARX

SAMUEL BECKETT (1906-1989) I VÄNTAN PÅ GODOT TVÅ LUFFARE MÖTS OCH PLADDRAR ORDLEKAR, SMÅGRÄLAR, SAMTALAR FÖRBI VARANDRA UTAN MENING. VARJE GÅNG DE TÄNKER BRYTA UPP KOMMER DE PÅ ATT DE VÄNTAR PÅ GODOT MEN MAN FÅR ALDRIG VETA VEM DET ÄR. TVÅ PERSONER TILL DYKER UPP EN DOMINANT PERSON OCH HANS TJÄNARE MED ETT REP OM HALSEN. SEDAN FÅR DE VETA ATT GODOT SKA KOMMA SENARE. PJÄSEN ÄR STILLASTÅENDE DRAMATIK MAN HAR SPEKULERAT I OM GODOT REPRESENTERAR GUD. I SÅ FALL VÄNTAR DE FÖRGÄVES OCH HELA LIVET ÄR MENINGSLÖST VÄNTANDE PÅ GUD.

EUGÈNE IONESCO (F; 1912) STOLARNA ETT ÄLDRE PAR BÄR RUNT PÅ EN MASSA STOLAR FÖR ATT DE SKA FÅ GÄSTER VARAV EN MED ETT VIKTIGT BUDSKAP. INGEN SER UT ATT KOMMA MEN PÅ PARETS PANTOMIMER VERKAR SALONGEN FYLLAS. SLUTET BLIR ETT ANTIKLIMAX NÄR DET VISAR SIG ATT DEN SOM SKULLE GE BUDSKAPET INTE KAN KOMMUNICERA ALLS MED SIN PUBLIK. BUDSKAPET NÅR INTE FRAM, KONTAKTEN UTEBLIR OCH DET HELA BLIR MENINGSLÖST.

1910 - 1930

# JAMES JOYCE (1882-1941) ODYSSEUS 1922 (PÅ SVENSKA CA 800 SIDOR) OM ETT DYGN 16/6 1904 I DUBLIN HUVUDPERSON ÄR EN MEDELÅLDERS JUDISK ANNONSMAN LEOPOLD BLOOM BIPERSONER ÄR FRUN MOLLY OCH EN UNG MAN STEPHEN DEDALUS  DE SKA MOTSVARA ODYSSEUS, PENELOPE, OCH TELEMAKOS I HOMEROS EPOS ODYSSÉEN. BLOOM LAGAR FRUKOST, BEVISTAR EN VÄNS BEGRAVNING, BESÖKER BARER + MATSTÄLLEN, UTRÄTTAR ÄRENDEN, PROMENERAR PÅ STRANDEN. PÅ EFTERMIDDAGEN FÅR HANS FRU BESÖK AV EN ÄLSKARE. PÅ NATTEN MÖTER B STEPHEN OCH TAR MED HONOM HEM, DE SAMTALAR OCH NÄR S GÅR SÅ SOVER B. DET MESTA I O ANSPELAR PÅ HÄNDELSER I ODYSSÉEN. DET FINNS STORA SKILNADER B ÄR EN VEK OBESLUTSAM FIGUR OCH ODYSSEUS EN KOMPLICERAD MOTSÄGELSEFULL OCH MODIG PERSON.

# D.H LAWRENCE (1885-1930) SÖNER OCH ÄLSKARE (1913) HANS FÖRSTA BOK, EN UPPGÖRELSE MED DET FÖRFLUTNA MILJÖN ÄR ETT GRUVARBETARHEM OCH HUVUDPERSONERNA MRS MOREL OCH HENNES SON POUL. MRS M FÖRSÖKTE GÖRA OM SIN MAN MEN HAN FORTSATTE VARA ENKEL ARBETARE OCH FÖRVANDLAS ISTÄLLET TILL EN SUPANDE OCH AGGRESSIV KARL SOM HON KOM ATT HATA. HON LÅTER ISTÄLLET SINA SÖNER BLI ETT SLAGS SURROGAT. MAN HAR TOLKAT BOKEN SOM EN BEKRÄFTELSE PÅ FREUD OCH HANS OIDIPUSKOMPLEX.

EN ANNAN BOK ÄR LADY CHATTERLEYS ÄLSKARE (1928) DET BLEV HANS SISTA BOK. DEN HANDLAR OM EN SKOGVAKTARE MELLORS SOM HAR ETT FÖRHÅLLANDE MED GODSETS FRU. GODSETS HERRE ÄR LAM OCH LADYN LEVER TILL SLUT MED SKOGVAKTAREN ISTÄLLET. DE SEXUELLA SCENERNA ÄR INGÅENDE BESKRIVNA. AV DEN ANLEDNINGEN BLEV BOKEN KONTROVERSIELL. FICK SÄLJAS LAGLIGEN FÖRST 1960

# VLADIMIR MAJAKOVSKIJ (1893-1930) 150 000 000 (1920) ETT POEM SOM BYGGDE PÅ DEN RYSKA FOLKSAGAN OM BONDESONEN IVAN. MEN DRAKEN I FOLKSAGAN ÄR I POEMET KAPITALISMEN.

# FREDRICO GARCIA LORCA  (1898-1936) GENOMBROTTET FICK L MED ZIGENARBALLADER (1928) DE HAR RÖTTER I DEN ANDALUSISKA FOLKLOREN. ENKELT TRAGISKT HÄNDELSEFÖRLOPP BESKRIVET MED EN MODERN TEKNIK. HANDLINGEN ÄR VAG IBLAND BREDER DEN UT SIG. INSPIRATIONEN HÄMTADE HAN FRÅN SURREALISM OCH FOLKLORE.

1920-1940

# ALDOUS HUXLEY (1894-1963) DU SKÖNA NYA VÄRLD (1932) EN FRAMTIDSVISION DÄR MÄNNISKOR TILLVERKAS I FABRIKER OCH STÖPS I RÄTT FORM FÖR ATT PASSA I ETT YRKE. MEN I LIKHET MED GAMLA TESTAMENTET FINNS EN LITEN SKARA MÄNNISKOR SOM ÄR ANNORLUNDA. HUVUDPERSONEN ÄR ANNORLUNDA FÖR ATT ETT FEL GJORDES I BARNFABRIKEN. I MEXICO MÖTER HAN EN VILDE SOM HAR LÄST SHAKESPEARE. DE RESER TILLBAKA TILLSAMMANS MEN LYCKAS INTE FÖRÄNDRA VÄRLDEN.

# HERMANN BROCH (1886-1951) ROMANTRILOGI SÖMNGÅNGARNA (1931-32) DEN FÖRSTA DELEN HANDLAR OM PASENOW EN UNG ADLIG OFFICER I DET VILHELMINSKA TYSKLAND. HANS UNIFORM ÄR HANS IDEAL MEN UTAN ATT HAN VET DET ÄR DEN PASSÉ. HAN ÄR EN SÖMNGÅNGARE I LIVET OCH DEN SOCIALA VERKLIGHETEN. DEN ANDRA DELEN HANDLAR OM EN BOKHÅLLARE SOM FÖRSÖKER SKAPA ORDNING I SIN LIBERALKAPITALISTISKA VERKLIGHET GENOM ATT ORDNA SINA SIFFROR. I DEN TREDJE DELEN STÄLLS VÄRDERINGARNA MOT VARANDRA OCH DET ÄR JUST SAMHÄLLETS VÄRDERINGAR SOM INTRESSERAT FÖRFATTAREN.

# ANDRÉ BRETON (1896-1966) NADJA (1928) VARKEN POESI, NOVELL, ELLER ROMAN. MÖTET MED NADJA ÄR VERKLIGT B FÖRSÖKER FÖRKLARA SAMBAND MELLAN DERAS VÄNSKAPS OLIKA STADIER SOM OM DET FANNS EN MER KOMPLICERAD ANLEDNING TILL  DET SOM HÄNDER. NÅGOT BAKOM DET VI VET OCH KÄNNER TILL.

# JEAN-POUL SARTRE (1905-1980) ÄCKLET (1938) HANDLAR OM EN FORSKARE SOM UPPLEVER LIVET FULLSTÄNDIGT MENINGSLÖST SÅ TILL DEN GRAD ATT HAN BLIR ÄCKLAD OCH INTE KAN FORTSÄTTA MED SIN UNDERSÖKNING.

1940---

# ALBERT CAMUS (1913-1960) FRÄMLINGEN (1942) UTSPELAS I ALGER HUVUDPERSON; MERSAULT EN LIKGILTIG FIGUR SOM INTE REAGERAR NÄR HANS MOR DÖR, INTE VET OM HAN ÄLSKAR SIN FLICKVÄN MEN KAN MÖRDA.NÄR HAN SITTER I FÄNGELSE BLIR HAN KLAR ÖVER ATT LIVET I SJÄLVA VERKET ÄR MENINGSLÖST MEN DET HAR GIVIT HONOM ETT VISST MÅTT AV NJUTNING OCH DET TÄNKER HAN PÅ I FÄNGELSET.

# SAMUEL BECKETT (1906-1989) I VÄNTAN PÅ GODOT (1953) EN PJÄS OM TVÅ LUFFARE SOM INTE PRATAR MED VARANDRA MEN ÄNDÅ SAMTALAR OCH GRÄLAR MEDAN DE VÄNTAR PÅ GODOT SOM MAN ALDRIG FÅR VETA NÅGOT OM. DET DYKER UPP EN DOMINANT TYP SOM HAR EN TJÄNARE MED SIG. DE SÄGER ATT GODOT SKA KOMMA SENARE SEDAN ÄR PJÄSEN SLUT.

# EUGENE IONESCO (1912) STOLARNA (1952) PJÄS OM ETT ÄLDRE PAR SOM FLYTTAR RUNT EN MASSA STOLAR FÖR ATT DE SKA FÅ GÄSTER. EN GÄST HAR ETT VIKTIGT BUDSKAP. PUBLIKEN FÖRSTÅR ATT GÄSTERNA KOMMIT PÅ PARETS PANTOMIM MEN HAN MED DET VIKTIGA BUDSKAPET  FÅR INTE FRAM SITT BUDSKAP OCH DET HELA GÅR OM INTET OCH LIVET BLIR UTAN MENING.

# GUNTHER GRASS (1927) BLECKTRUMMAN HANDLAR OM EN DVÄRG PÅ EN ANSTALT FÖR SINNESSLÖA BERÄTTAR OM SITT LIV ALLT BLIR AVSLÖJAT EFTERSOM MAN FÅR DET HELA BERÄTTAT FÖR SIG GENOM OSKARS ÖGON.